0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Qüestionari pla local d'habitatge de Vilafranca del Penedès

 

 

Quin és l'objectiu i per què és important que el contesteu? 

L'ajuntament de Vilafranca del Penedès està impulsant la redacció del Pla local d'habitatge (PLH) pels propers 6 anys. L'habitatge és un dret fonamental que afecta al conjunt de la ciutadania i, conseqüentment, és important que les diferents veus i opinions siguin escoltades i tingudes en compte.

Per aquest motiu us proposem respondre al següent qüestionari que ens permetrà conèixer la vostra percepció sobre l'estat actual de l'habitatge al municipi i quins son els aspectes que us preocupen més de cara a definir les polítiques locals futures a desenvolupar.

Qui el pot contestar? 

Pot contestar el qüestionari els vilafranquins majors de 16 anys.

Fins quan el podeu contestar? 

El qüestionari s’obrirà de l'16 al 30 de novembre de 2020.